Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Najpiękniejszy przyszkolny ogródek


19 grudnia 2016 r. w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie odbył się finał konkursu plastycznego „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody. Praca przestrzenna przygotowana przez klasę VI szkoły w Dytmarowie pod kierunkiem nauczyciela Aleksandry Grzybacz zyskała uznanie w oczach komisji powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. Wyróżnienie w postaci II miejsca w konkursie przypadło właśnie naszym uczniom. Marszałek był hojny i przyznał naszym szóstoklasistom nagrodę w wysokości 3 000 zł. Merytoryczną obsługę konkursu sprawował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Konkurs polegał na zaprojektowaniu przez uczniów modelowego, tradycyjnego ogródka przyszkolnego z uwzględnieniem rodzimych gatunków roślin . W ocenie jury brało pod uwagę jakość i estetykę pracy, a także walory przyrodnicze, w tym aspekt edukacyjny.

Budowę makiety poprzedziła lekcja z zakresu ochrony przyrody, bioróżnorodności oraz tradycji zakładania i prowadzenia ogródków przeprowadzona przez nauczyciela przyrody p. Gabrielę Skrobałę.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowanie  makiety. Zgromadzili ogromne ilości różnorodnych materiałów i narzędzi. Wykonanie takiej pracy wymagało dużej precyzji i dokładności.

Być może udział w konkursie sprawi, że któryś z uczniów zainteresuje się projektowaniem terenów zieleni.