Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Zajęcia pozalekcyjne

Rok szkolny 2023/2024

 

Zajęcia teatralne – L. Raszka – Niemiec

Zajęcia plastyczne – L. Raszka – Niemiec

Zajęcia kreatywne – K. Neckar

Kółko szydełkowe – K. Szpytko

Zajęcia z koszykówki – B. Trytek

Zajęcia szachowe – D. Zając