Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl


Zajęcia pozalekcyjne

Rok szkolny 2020/2021

 

Kółko  plastyczne IV-VIII

Czwartek – godz. 13.25-14.10  (lek.7)

Prowadząca:  Gabriela  Skrobała

 

Kółko  plastyczne  I-III

Poniedziałek – godz. 12.40-13.25 (lek .6)

Prowadząca: Magdalena Bylica –Sapiecha

 

Piłka  siatkowa  dla  IV-VIII

Piątek – lek. 7 i  8 (do 14.55)

Prowadzący: Damian  Zając

 

Zajęcia  artystyczno-taneczne dla  klas  I-III

Wtorek – godz. 12.40-13.25 ( lekcja  6)

Prowadząca:  Żaneta Zając

 

Kółko  fotograficzne dla  klas  IV-VIII

Piątek – lekcja 8

Prowadzący: Maciej  Mąka

 

Kółko rozwijające zdolności z  języka  niemieckiego

Wtorek – lekcja  8

Prowadząca: Urszula  Hamerla

 

Kółko rozwijające zdolności  z  języka angielskiego

Poniedziałek –  lekcja  5

Prowadząca:  Henryka  Wiatr

——————————————————————————————————————————————————————————

Rok szkolny 2019/2020