Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Zajęcia pozalekcyjne

Rok szkolny 2021/2022

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne 

Czwartek – godz. 13.25-14.10  (lek.7) kl. V

Środa – godz. 13.25-14.10  (lek.7) kl. VIII

Prowadząca: Aleksandra Grzybacz

 

Zajęcia rozwijające zdolności językowe – język angielski

Poniedziałek – godz. 13.25-14.10  (lek.7) kl. V

Prowadząca: Patrycja Kujawa

 

Zajęcia szachowe

Poniedziałek – godz. 13.25-14.10  (lek.7)

Prowadzący:  Damian Zając