Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2014/2015

wynik spr 2014 2015

Rok szkolny 2015/2016

wyniki spr 2015 2016