Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl


Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

 

ŚWIETLICA OD 11:45 – 16:00

DZIEŃ

Odpowiedzialny nauczyciel do 16:00

 ( godziny etatowe 27,5 )

Pomagający nauczyciele (z godzin ewidencjonowanych)

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Lek.5 – J. Świczewski

Lek. 6 K. Szpytko, Maciej Mąka

Lek.6 – D. Zając

 

Lek. 7 D. Nosidlak, Maciej Mąka

Lek.7 – K. Neckar

 

Lek. 8 D. Nosidlak,

 

Lek.8 – K. Neckar

 

 Lek. 9 D. Nosidlak

 

 

 

 

 

 

WTOREK

Lek. 5 K. Neckar

 

 

 

Lek. 6 M. Mąka

 

Lek. 6 –  K. Neckar

 

Lek. 7 – K. Neckar

 

Lek. 7 –  M. Mąka

 

Lek. 8 – M. Mąka,

 

Lek. 8 –  K. Neckar

 

 

Lek. 9 – M. Mąka,

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

Lek. 6  D. Nosidlak, M. Mąka

Lek. 6 –  V. Zadrożny

 

 

Lek. 7 –  M. Mąka, A. Światłowska – Flak

Lek. 7 – M. Pełechaty

 

 

Lek. 8 –  A. Światłowska – Flak,

 D. Nosidlak

 

 

 

Lek.9  A. Światłowska – Flak

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

Lek. 5 – A. Światłowska – Flak,

 D. Nosidlak

 

 

Lek. 6 – A. Światłowska – Flak,

 D. Nosidlak

 

Lek. 6

 

Lek. 7 – A. Światłowska – Flak,

 

Lek. 7 – U. Hamerla

 

 

Lek. 8 –  A. Światłowska – Flak

 

Lek. 8 – D. Nosidlak

 

Lek. 9 A. Światłowska – Flak

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

Lek.5 –  G. Skrobała, D. Nosidlak

 

Lek. 6 – M. Bylica – Sapiecha,

 

Lek. 6 – M. Mąka

 

Lek. 7 – M. Mąka, D. Nosidlak

Lek. 7 – A. Pawełczuk

Lek. 8 – D. Nosidlak

Lek.8 – U. Hamerla

Lek.9

Lek. 9 – D. Nosidlak