Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Świetlica

ŚWIETLICA OD 12:45 – 16:00

DZIEŃ

Odpowiedzialny nauczyciel do 16:00

 ( godziny etatowe 37 )

Pomagający nauczyciele

 ( godziny ewidencjonowane )

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

Lek.5   M. Mąka

Lek.5 – D. Nosidlak

Lek. 6 M. Mąka, A. Światłowska Flak

Lek.6 –

 

Lek. 7 K. Neckar, M. Mąka

Lek.7 –

 

Lek. 8 D. Nosidlak, M. Mąka

 

Lek.8 –

 

 Lek. 9 M. Mąka, K. Neckar

 

Lek.9

 

 

 

 

WTOREK

Lek. 5 M. Mąka

 

 

 

Lek. 6 M. Bylica – Sapiecha,

Lek.6- Ż. Zając, M. Mąka

 

Lek. 7 M. Mąka, M. Bylica-Sapiecha

 

Lek.7

 

Lek. 8 – M. Mąka, K. Neckar

 

Lek. 8

 

Lek.9 M. Mąka, K. Neckar

Lek. 9 H. Garczyńska

 

 

 

 

ŚRODA

 

Lek. 5 M. Mąka, D. Nosidlak

 

Lek. 5

 

Lek.6  A. Światłowska – Flak, M. Mąka

Lek.6 – D. Nosidlak

Lek. 7 – A. Światłowska – Flak, M. Mąka

Lek.7

 

 

Lek. 8 – A. Światłowska – Flak, M. Mąka

Lek.8

 

 

Lek. 9 A. Światłowska-Flak,

 

 

Lek 9

 

 

 

 

CZWARTEK

Lek. 5 D. Nosidlak

Lek.5- U. Hamerla

 

Lek.6 D. Nosidlak, K. Neckar

 

Lek. 6 –

 

Lek. 7 D. Nosidlak, K. Neckar

 

Lek. 7 –

 

Lek. 8 D. Nosidlak, K. Neckar

 

Lek. 8 –

 

Lek. 9 K. Neckar

Lek. 9 –

 

 

 

PIĄTEK

Lek. 5 – A. Światłowska – Flak,

 

 

 

Lek. 6 M. Bylica-Sapiecha

 

Lek. 6 – M. Mąka

 

Lek. 7 – M. Mąka, D. Nosidlak, K. Neckar,

 

Lek.8 D. Nosidlak, K. Neckar

 

Lek. 9 D. Nosidlak

Lek. 7 –

 

Lek.8

 

Lek. 9 – M. Mąka