Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Temat/ formy spotkania

Termin

Godzina

1.

„Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym”

21.09.2022r.

17.00

2.

Spotkanie wychowawców z rodzicami

24.11.2022r.

17.00 

3.

Śródroczne zebranie rodziców. Podsumowanie pracy za I półrocze. Wyniki klasyfikacji uczniów.

31.01.2023r.

17.00 

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

18.04.2023r.

17.00

5.

Zebranie rodziców – konsultacje indywidualne

maj 2023r.

do ustalenia z wychowawcą klasy