Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Temat/ formy spotkania

Termin

Godzina

1.

Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym

18.09.2023r.

16.30

2.

Spotkanie wychowawców z rodzicami

22.11.2023r.

17.00 

3.

Śródroczne zebranie rodziców. Podsumowanie pracy za I półrocze. Wyniki klasyfikacji uczniów.

30.01.2024r.

17.00 

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

11-15.04.2024r.

do ustalenia z wychowawcą klasy

5.

Zebranie rodziców – konsultacje indywidualne

21.05.2024r.

do ustalenia z wychowawcą klasy