Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Plan zajęć specjalistów

Rok szkolny 2022/2023

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Wtorek  – 8:00 – 11:00

Środa – 8:00 – 9:30

Czwartek – 12:00 – 14:30

——————————————————————–

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Wtorek  – 12:30 – 16:30

Środa – 11:30 – 15:30

 ——————————————————————–

PLAN PRACY SOCJOTERAPEUTY

Środa – 12:45 – 13:30 (klasy I-III)

Środa – 14:30 – 15:15 (klasy IV-VIII)

 ——————————————————————–

PLAN PRACY LOGOPEDY

Poniedziałek – 11:50 – 12:35

Wtorek – 10:45 – 11:30, 11:50 – 12:45, 

Piątek – 8:00 – 8:45 

——————————————————————–

PLAN PRACY DOGOTERAPEUTY

Czwartek – 13:00 – 15:00 

——————————————————————–

PLAN PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

Poniedziałek – 10:30 – 11:30

Wtorek – 11:50 – 12:50

Środa – 8:00 – 9:00

Czwartek – 7:45 – 8:45, 11:50 – 12:50,