Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych – rok szkolny 2023/2024:

02-03.11.2023 (czwartek, piątek)

03.04.2024 (środa)

02.05.2024r (czwartek)

31.05.2024 (piątek)

14-16.05.2024 – Egzaminy Ósmoklasisty