Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Język angielski

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie króluje język angielski, ale ważne miejsce zajmuje też język niemiecki.

Język angielski

Języka angielskiego nauczamy w formie zwiększonej liczby godzin w porównaniu z innymi szkołami – 4 godzin tygodniowo. Dzieje się tak w klasach 4 – 7. W pozostałych rocznikach – 3 godziny tygodniowo. Nauczanie języków obcych nie musi dziś odbywać się tylko przy pomocy tradycyjnych metod. Naszym celem jest motywowanie do nauki przez niesztampowe i ciekawe zajęcia.

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka

Aby tego dokonać, do procesu dydaktycznego włączone są szeroko rozumiane technologie informacyjne i komunikacyjne. Wykorzystywane są tu różne metody nauczania, aby nie tylko podnieść jakość nauczania języka, ale i sprawić, że uczeń będzie miał jak najbardziej atrakcyjnie podany materiał do nauki. Uczy się tu na przykład języka obcego przez zabawę w klasach młodszych. Dzieci uwielbiają angielskie piosenki, gry językowe i prace z lapbookami. W starszych klasach, uczniowie prócz tradycyjnych metod wykorzystują również interaktywne ćwiczenia i gry internetowe, tworzą ciekawe prezentacje multimedialne na interesujące ich tematy, uczestniczą w innowacjach np. „Gramatyka angielska w utworach muzycznych”, wykorzystują nowe technologie dostępne w Laboratorium Przyszłości. Wykorzystanie technologii tego typu pokazuje, że można iść z duchem czasu.

Metoda Design Thinking

Na zajęciach z angielskiego korzystamy również z metody Design Thinking. To innowacyjne, kreatywne myślenie projektowe, które rozwija wyobraźnię, uczy współpracy w zespole, pokazuje, jak szukać rozwiązań zamiast problemów.

Trening Mindfulness na zajęciach językowych

Mózg, aby móc w pełni skoncentrować uwagę na jakiejś czynności, potrzebuje wyciszenia i bodźca w postaci zainteresowania. W tym celu na lekcjach angielskiego stosuje się techniki pracy nad uwagą, zwane treningiem mindfulness. Mają one dobry wpływ na pracę mózgu. W świecie pełnym technologii i nagromadzenia bodźców dobrze jest czasami zatrzymać się, spojrzeć na świat wolniej i z innej perspektywy.