Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl


Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie

Siedziba: Dytmarów1, 48-231 Lubrza

REGON: 160402160

NIP: 755 19 27 216

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie – otworz.pdf

Prezes:               Anna Kiebzak

Wiceprezes:      Beata Ginzel

Członkowie:      Józef Świczewski

                           Piotr Synowczyński

                           Tomasz Bartoszewski

Przewodniczący:      Leszek Srębacz

Członkowie:              Gabriela Skrobała

                                   Aleksandra Grzybacz    

Nr KRS: 0000387649