Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie

Siedziba: Dytmarów1, 48-231 Lubrza

REGON: 160402160

NIP: 755 19 27 216