Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Kadra

Kadra Pedagogiczna

 

Nauczyciel

Dyrektor Małgorzata Ruzik

Dorota Nosidlak

Zofia Rychlik

Żaneta Zając

Liliana Raszka – Niemiec

Iwona Rieger

Magdalena Bylica – Sapiech

Katarzyna Neckar

Agnieszka Pawełczuk

Violetta Zadrożny

Halina Garczyńska

Aleksandra Grzybacz

Agnieszka Światłowska – Flak

Anna Kiebzak

Katarzyna Szpytko

Patrycja Kujawa

Krzysztof Szymanek 

Urszula Hamerla

Józef Świczewski

Damian Zając

Mariusz Grzegocki

Anna Grzegocka

ks. Sławomir Krawczyk

Sebastian Muzyka

Alina Puzio

Maciej Mąka

Bartosz Trytek

Małgorzata Zerner

Magdalena Sobczak

Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, przyroda, biblioteka

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, wychowanie fizyczne, muzyka

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

plastyka, technika, nauczyciel wspomagający, świetlica

nauczyciel wspomagający, świetlica

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

nauczyciel wspomagający, zajęcia specjalistyczne 

geografia

matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

matematyka, świetlica

j. polski, historia

j. polski, doradztwo zawodowe

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

fizyka

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

chemia

biologia

religia

pedagog szkolny

psycholog szkolny

edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel wspomagający, świetlica

EDB

dogoterapia

matematyka