Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl


Kadra

Kadra Pedagogiczna

 

Nauczyciel

Dyrektor Małgorzata Ruzik

Dorota Nosidlak

Zofia Rychlik

Żaneta Zając

Magdalena Bylica – Sapiech

Katarzyna Neckar

Agnieszka Pawełczuk

Violetta Zadrożny

Gabriela Skrobała

Aleksandra Grzybacz

Agnieszka Światłowska – Flak

Anna Kiebzak

Katarzyna Szpytko

Patrycja Kujawa

Henryka Wiatr 

Urszula Hamerla

Józef Świczewski

Damian Zając

Mariusz Grzegocki

ks. Józef Bensz

ks. Mariusz Pełechaty

Sebastian Muzyka

Alina Puzio

Maciej Mąka

Wiktor Fudali

Bartosz Trytek

Anna Szewczyk

Małgorzata Zerner

Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, przyroda, biblioteka

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, muzyka

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, świetlica

nauczyciel wspomagający, świetlica

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

nauczyciel wspomagający, zajęcia specjalistyczne 

plastyka, muzyka, geografia, biologia

matematyka, zajęcia techniczne

matematyka, świetlica

j.polski, historia

j. polski, doradztwo zawodowe

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

wychowanie fizyczne, fizyka

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

chemia

religia

religia

pedagog szkolny

psycholog szkolny

edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel wspomagający, świetlica

informatyka

EDB

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

dogoterapia