Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Informacje związane z podnoszeniem kompetencji wychowawczych rodziców

15 czerwca br. miało miejsce spotkanie psychologa szkolnego -p. Aliny Puzio – z rodzicami uczniów NSP w Dytmarowie. Motywem przewodnim były kwestie związane ze sposobami dbania o zdrowie psychiczne oraz budowania odporności psychicznej, a także problemy dzieci i młodzieży po ich powrocie do szkoły po zdalnym nauczaniu. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Po skończonym spotkaniu psycholog pozostał do dyspozycji tych rodziców, którzy potrzebowali indywidualnych konsultacji. Dla nieobecnych udostępniamy przygotowany materiał edukacyjny (w formie prezentacji).  

 

Prezentacja – Jak wspierać dzieci?