Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Programy profilaktyczne

ŚNIADANIE DAJE MOC

 

Z okazji obchodów Dnia Zdrowego Śniadania, 8 listopada uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Akcja ta organizowana była pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.  Miała ona na celu zwiększenie świadomości wśród uczniów i rodziców roli jaką odgrywa śniadanie w żywieniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki i zabawy. 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Dytmarowie wspólne śniadanie zostało poprzedzone pogadanką dotyczącą higieny  i kultury spożywania posiłków oraz prezentacją multimedialną przygotowaną przez nauczycieli pt. „Odżywiamy się zdrowo”.  Po zakończonej prezentacji uczniowie klasy I wykonywali piramidę żywieniową, a uczniowie klasy II i III układali hasła, rymowanki nt. zdrowego odżywiania.  Kolejnym etapem  akcji było wspólne przygotowanie śniadania. Uczniowie z przyniesionych produktów ułożyli ogromną piramidę żywieniową, a następnie (po umyciu rąk) wszyscy usiedli do wspólnego śniadania.

Wspólny posiłek w ramach akcji ” Śniadanie daje moc” w kolejnych latach w galeriach poniżej.

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Nie pal przy mnie proszę

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” , który adresowany jest do uczniów klas I – III. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu oraz zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie. Szkolnym koordynatorem programu jest Dorota Nosidlak. Program realizowany jest w III klasie.

 

Zdrowe – nietrudne

Klasy I – III uczestniczą w programie propagującym zdrowe nawyki żywieniowe oraz zdrowy styl życia.