Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Plan lekcji

PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2023/2024

Ważny od 04.09.2023r.

Edu. W – Edukacja wczesnoszkolna

Km – Kółko matematyczne

Zw – Zajęcia  z wychowawcą 

Gkk – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Dz – Doradztwo zawodowe

 

Przerwy międzylekcyjne rok szkolny 2023/2024