Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Plan lekcji

PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2022/2023

Ważny od 02.09.2022r.

Edu. W – Edukacja wczesnoszkolna

Km – Kółko matematyczne

Zw – Zajęcia  z wychowawcą 

Gkk – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Dz – Doradztwo zawodowe