Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Partnerzy i sponsorzy

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – Instytut Neofilologii

W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie doszło do spotkania z kierownikiem tamtejszego Instytutu Neofilologii p. Moniką Witt, wykładowcami Uniwersytetu w Bambergu, a panią dyrektor Małgorzatą Ruzik i nauczycielką języka  niemieckiego Urszulą Hamerla. Wizyta odbyła się 16 grudnia 2011 roku. Głównym jej celem było poznanie naszej szkoły, jej warunków nauczania, warunków lokalowych, wyposażenia sal lekcyjnych oraz warunków nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Wiąże się to z ewentualnym umożliwieniem opieki pedagogicznej  praktykantów niemieckich w ramach programu wymiany praktykantów między Uniwersytetem w Bambergu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Tym bardziej, że na tym uniwersytecie powstał nowy kierunek: Język niemiecki jako język obcy i język drugi. Praktyki te odbyłyby się wiosną. Kwestia ta była głównym tematem rozmowy wszystkich zainteresowanych, ale nie jedynym. Gości z Niemiec interesował również polski system oświaty, system kształcenia przyszłych nauczycieli, a przede wszystkim charakter i statut  naszej szkoły, bowiem w Niemczech takie szkoły nie są spotykane.     Po rozmowie goście uczestniczyli jeszcze w lekcji otwartej języka niemieckiego w klasie drugiej. Lekcja poświęcona była okresowi Adwentu. Uczniowie poznali bardzo popularny w Niemczech wierszyk poświęcony Adwentowi. Tym bardziej goście chętnie w niej uczestniczyli, a miła i przyjazna atmosfera spowodowała, że uczniowie nie czuli żadnego skrępowania,  zachowywali się naturalnie i byli bardzo aktywni.

Zobacz artykuł na stronie Uniwersytetu w Bambergu

http://www.uni-bamberg.de/germ-didaktik/news-didaktik-der-deutschen-sprache-und-literatur/erasmus-dozentenaustausch/

Opracowała: Urszula Hamerla

 

Współpraca szkoły z wydawnictwem JUKA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie współpracuje od września 2011 roku z wydawnictwem Juka. Uczniowie klas I-III uczą się korzystając z podręczników tego wydawnictwa. Każdy uczeń w pakiecie posiada: podręczniki, ćwiczenia, zeszyt do kaligrafii, śpiewnik i wyprawkę.

Wydawnictwo Juka wspiera również warsztat pracy nauczyciela poprzez wyposażenie go w dodatkowe do wykorzystania materiały dydaktyczne. Są to karty pacy, ćwiczenia do pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, zeszyt lektur oraz inne pomoce dydaktyczne: plansze, programy multimedialne. W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa prezentującymi program do klasy I wspierający naukę pisania i czytania.

Współpraca układa się dobrze, korzystają z niej nauczyciele jak i uczniowie.

Opracowała: Dorota Nosidlak

 

Współpraca z Mniejszością Niemiecką

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie w listopadzie 2011r. nawiązała współpracę z Towarzystwem Społeczno- Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim w związku z doniosłym wydarzeniem ponownego odsłonięcia Pomnika Poległych Mieszkańców Dytmarowa w czasie I wojny światowej. Z inicjatywą odnowienia i poświęcenia pomnika wyszli sami mieszkańcy Dytmarowa. Z dotacji uzyskanej od Mniejszości Niemieckiej udało się odrestaurować pomnik, uprzątnąć teren wokół niego i zorganizować uroczystość.

Cała uroczystość miała miejsce 6 listopada 2011r. Dyrektor szkoły Małgorzata Ruzik na prośbę Sołtysa wsi Dytmarów udostępniła pomieszczenia szkolne na zorganizowanie poczęstunku i panelu dyskusyjnego pod hasłem „Różne korzenie, wspólna teraźniejszość i przyszłość”. Za przygotowanie dekoracji korytarza      i uroczystej akademii odpowiedzialne były Anna Kiebzak, Zofia Rychlik i Gabriela Skrobała.

Po mszy świętej i ceremonii ponownego odsłonięcia pomnika poświęconego miejscowym ofiarom I wojny światowej, zaproszeni goście udali się do budynku naszej szkoły. Tuż po wejściu do szkoły goście mieli okazję podziwiać wystawę zdjęć „Dytmarów i Skrzypiec na dawnej fotografii” przygotowaną również przez w/w nauczycieli. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. przedstawiciele Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z przewodniczącym Norbertem Rasch i posłem na Sejm RP Ryszardem Gallą, delegacja DKF Głogówek z przewodniczącą Różą Zgorzelską na czele, posłanka Janina Okrągły, starosta prudnicki Radosław Roszkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej Urszula Rzepiela, proboszcz Dytmarowa Alojzy Wojnar, proboszcz z Rudziczki, sołtys wsi Dytmarów Jolanta Dumańska, Rada Sołecka   i Duszpasterska, Radni Gminy Lubrza i in. Obecni byli także mieszkańcy Dytmarowa i przedstawiciele mediów. Po uroczystym obiedzie goście obejrzeli występ artystyczny uczniów klas II, IV, V i VI naszej szkoły, który został nagrodzony gromkimi brawami. Pani Róża Zgorzelska wręczyła młodym artystom w ramach podziękowań słodkie upominki, a goście podziękowali za mile spędzone chwile. Po części artystycznej rozpoczął się panel dyskusyjny, któremu przyświecało hasło „ Różne korzenie, wspólna teraźniejszość i przyszłość”.

Mamy nadzieję, że to pierwsza i nie ostatnia tego typu uroczystość w naszej szkole z udziałem tak wielu ważnych gości. Postaramy się, by współpraca z Mniejszością Niemiecką była nadal kontynuowana.

Opracowała  Anna Kiebzak

 

Współpraca z Sołtysem wsi Dytmarów

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie nawiązała współpracę   z Sołtysem wsi Dytmarów- panią Jolantą Dumańską.

W I semestrze 2011/2012 uczniowie NSP w Dytmarowie wystąpili z programem artystycznym na Dożynkach Wiejskich organizowanych przez Radę Sołecką 17 września 2011r. w Remizie OSP w Dytmarowie. Dzieci z klas I-III zaprezentowały swój występ zgromadzonej społeczności lokalnej, a co otrzymały gromkie brawa. Pani Sołtys  w ramach podziękowań wręczyła artystom słodkie upominki.

Pani Jolanta Dumańska zaszczyciła nas swoją obecnością na uroczystym apelu z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, który odbył się w naszej szkole 13 października 2011r. Przekazała wówczas wiele ciepłych słów nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczyła kwiaty całemu gronu pedagogicznemu.

Kolejnym dowodem współpracy była pomoc szkoły w organizacji uroczystości ponownego poświęcenia Pomnika Poległych Mieszkańców Dytmarowa w czasie I Wojny Światowej, która miała miejsce 6 listopada 2011r. Dyrekcja udostępniła pomieszczenia szkolne       do zorganizowania uroczystości. Po mszy świętej i ceremonii poświęcenia pomnika wszyscy zaproszeni goście, m. in. Starosta Prudnicki, poseł Janina Okrągły, poseł Ryszard Galla, przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, proboszcz parafii Dytmarów i Rudziczka, sołtys wsi Dytmarów, radni gminy Lubrza, Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej i inni, udali się do szkoły na obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Następnie uczniowie klas II, IV, V i VI pod kierunkiem p. Anny Kiebzak, Zofii Rychlik, Gabrieli Skrobała i Małgorzaty Ruzik zaprezentowali program artystyczny o tolerancji, a także pokaz akrobatyczny. Odpowiedzialni za program artystyczny nauczyciele zadbali również o wystrój korytarza i przygotowali wystawę zdjęć ” Dytmarów i Skrzypiec na dawnej fotografii”.

Pani Sołtys zaprosiła wszystkich uczniów NSP w Dytmarowie na spotkanie z Mikołajem, które miało miejsce 4 grudnia 2011r. w Kościele Parafialnym. Wszystkie dzieci otrzymały paczki mikołajkowe.

Na prośbę pani Jolanty Dumańskiej uczniowie NSP pod kierunkiem pani Gabrieli Skrobały i Anny Kiebzak wykonali ozdoby choinkowe w ramach warsztatów plastycznych „Oswajamy sztukę”. Bożonarodzeniowe aniołki ozdabiały choinki w Kościele Parafialnym. Ponadto uczniowie pomagali w strojeniu kościoła na Boże Narodzenie.

Z inicjatywy Sołtysa odbyło się również spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 21 stycznia 2012 roku w Remizie OSP w Dytmarowie. Uczniowie klas I- II zaprezentowali babciom i dziadkom Jasełka,        a dziewczynki z klasy V i VI zagrały utwory solowe na swoich instrumentach. Ponadto uczniowie wykonali dla wszystkich gości piękne tulipany. Pani Sołtys w ramach podziękowań wręczyła wszystkim małym artystom czekolady.

Dotychczasowa współpraca z panią Jolantą Dumańską i Radą Sołecką wsi Dytmarów układała się pomyślnie i mamy nadzieję, że nadal będzie kontynuowana.

Opracowała Anna Kiebzak

 

Współpraca szkoły z policją

Niepubliczna Szkoła Podstawowa od momentu swego powstania, czyli od 1 września 2011 roku ściśle współpracuje z Komendą Policji w Prudniku.            W ramach tej współpracy przedstawiciele przeprowadzili w dniu 27.09.2011 roku prezentację „Bezpieczna droga do szkoły” w której uczestniczyli uczniowie klas I-III. W dniu 3 października 2011 roku odbyła się kolejna pogadanka dla klas IV-VI. Spotkania   z policjantami uwrażliwiają uczniów i nauczycieli                 na bezpieczeństwo podczas zabaw w szkole, w drodze     do szkoły i do domu, podczas ferii zimowych i letnich. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne związane z agresją wśród dzieci. Współpraca układa się dobrze przynosząc pozytywne efekty.

Opracowała: Dorota Nosidlak

 

Współpraca z PTTK Prudnik

Dnia 17.09.2011r. po raz kolejny ruszyliśmy szlakami Prudnickiego Maratonu Pieszego. Organizatorami imprezy byli: prudnickie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tygodnik Prudnicki, burmistrz Prudnika, starosta prudnicki i Nadleśnictwo Prudnik. Był to wyjątkowy Maraton Pieszy, gdyż zbiegł się w czasie z promocją Roku Turystyki Rodzinnej oraz Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Podczas zbiórki w Parku Miejskim nawiązaliśmy już pierwsze kontakty ze środowiskiem turystów PTTK. Otrzymaliśmy mapę 10 kilometrowego szlaku wschodniej części Gór Opawskich z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Trasa przebiegała przez okolice Dębowca z wejściem na szczyt Kaplicznej Góry, a jej zwieńczeniem była Polana Kucharskiego w Trzebini. Ruszyliśmy w drogę z placu Rodziny Fränklów. W czasie marszu poznawaliśmy walory krajoznawcze i turystyczne Ziemi Prudnickiej oraz pogranicza polsko – czeskiego. Dzieci miały okazję rozpoznawać gatunki roślin dominujące w lasach Parku Krajoznawczego Gór Opawskich. Nie przypadkowo jeden z punktów kontrolnych znajdował się      na szczycie Kobylicy obok ustawionego tam pomnika, gdyż organizacja Marszu Pieszego była uczczeniem setnej rocznicy postawienia tam pomnika Josepha Von Eichendorffa.

Do mety z Dębowca prowadziła nas kamienna droga w kierunku Rozdroża  pod Trzebiną. Kiedy otrzymaliśmy już czwartą pieczątkę na ostatnim punkcie kontrolnym udaliśmy się na Polanę Kucharskiego. Tam przywitali nas uczestnicy trasy czeskiej. Zmęczeni i głodni otrzymaliśmy napoje i pyszny chleb z domowym smalcem.

W konkursie o Puchar Burmistrza Prudnika na najliczniej reprezentowana szkołę zajęliśmy II miejsce. Nagrodą był stół do bilarda o wartości ok. 500 zł. Dzieci były usatysfakcjonowane obecnością burmistrza Franciszka Fejdycha, który osobiście gratulował zwycięzcom. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom.

Opracowała Aleksandra Grzybacz

 

Współpraca z Radą Rodziców działającą przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie

Od września 2011r. rozpoczęła swoją działalność Rada Rodziców przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie. Wcześniej rodzice wraz z nauczycielami założyli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie, które jest organem prowadzącym nowej placówki oświatowej, jaką jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie.

Od początku roku szkolnego 2011/2012 współpraca z Radą Rodziców układa się pomyślnie. Rodzice uchwalali ważne szkolne dokumenty, m. in. projekt Programu Wychowawczego i projekt Programu Profilaktycznego Szkoły, współtworzyli Koncepcję Pracy Szkoły.

Rada Rodziców pozyskuje fundusze, które w całości wykorzystywane są na potrzeby uczniów i szkoły.         W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 zorganizowali m. in. zabawę dochodową dla mieszkańców, zbierają również roczną składkę na RR. Współorganizują uroczystości szkolne, tj. andrzejki, mikołajki, Dzień Babci i Dziadka.

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców finansowała m. in.:

  • zakup kiełbasek na ognisko dla dzieci po akcji „ Sprzątanie Świata”
  • zakup tuszy i tonera do drukarek
  • zakup godła i szyldu na budynek szkolny
  • zakup materiałów do malowania klas
  • zakup tablicy korkowej do sali nr16
  • zakup dodatkowych mebli do klas I- III
  • zakup pieczęci szkolnych
  • zakup termosów do szkolnej kuchni
  • zakup sprzętu sportowego
  • zakup zastawy stołowej do stołówki szkolnej.

Rodzice przygotowywali poczęstunek z okazji Jasełek organizowanych w szkole

5 stycznia 2012r. Zakupiono również pączki i napoje dla uczniów biorących udział etapach gminnych konkursów przedmiotowych organizowanych w naszej szkole. Ponadto uczestniczyli w pracach społecznych na rzecz szkoły: malowali klasy I-III, pomagali w ich urządzaniu, przygotowywali klasy IV- VI do malowania, jak również wynosili stare meble z innych szkolnych pomieszczeń.

Na pomoc rodziców można było również liczyć przy odwożeniu do punktu skupu puszek aluminiowych, których zbiórkę prowadzi szkoła, a także plastykowych nakrętek dla Michałka Trembeckiego z Łąki Prudnickiej. Rada Rodziców wspiera naszą szkołę finansowo i służy każdą pomocą. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie się nadal dobrze układać.

Opracowała: Anna Kiebzak