Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW I DZIECI

Drodzy Rodzice i Uczniowie

     Informujemy, że w związku z decyzją rządu od 26 października 2020 r. klasy IV – VIII przechodzą na tryb nauki zdalnej natomiast klasy I – III kontynuują naukę stacjonarną.

  1. Od poniedziałku 26.10.20 wszystkie lekcje w klasach IV – VIII będą prowadzone online z wykorzystaniem aplikacji Cisco Webex Meetings
  2. Stałe linki do poszczególnych pokoi nauczycieli (personal room na webex) znajdują się na stronie Internetowej Szkoły.
  3. Obowiązkiem ucznia jest dołączenie do spotkania (lekcji) o odpowiedniej godzinie do właściwego nauczyciela.
  4. Na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność, a w razie nieobecności ucznia, obowiązkiem rodzica jest podanie wychowawcy przyczyny nieobecności.
  5. Zajęcia edukacyjne będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji – aktualny plan jest na stronie internetowej.
  6. W przypadku nieobecności nauczyciela pojawi się informacja o zastępstwie z innym nauczycielem lub lekcja się nie odbędzie.
  7. Zajęcia rozpoczynają się wg planu i trwają około 30-45 minut przed monitorem (czas zajęć w zdalnym nauczaniu dostosowują nauczyciele biorąc pod uwagę temat lekcji i warunki techniczne)
  8. W razie jakichkolwiek pytań wątpliwości prosimy kontaktować się z wychowawcą klasy.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, liczymy na współpracę oraz wzajemną pomoc.