Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Kółko językowe

Od października 2019r. w każdą środę o godz. 12:45 – 13:00  prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas I-III

Zajęcia prowadzi p. Henryka Wiatr.