Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Harmonogram kółek

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozpoczną się od 1 października 2019r.

Zajęcia pozalekcyjne, kółka

Prowadzący

Klasa

Dzień tygodnia

Godziny

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Damian Zając

I

Piątek

11:45-12:30

Mini piłka nożna

Damian Zając

I-III

Piątek

12:45-14:15

Szachy

Damian Zając

I-III

Środa

 12:45-13:30

Kółko językowe

Henryka Wiatr

I-III

Środa

12:45-13:30

Tańce

Żaneta Zając

I-III

Wtorek

12:45-13:30

Kółko matematyczne

Żaneta Zając

II

Piątek

10:45-11:30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Agnieszka Pawełczuk

II-III

Wtorek

12:45-13:30

 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Damian Zając

II-III

Wtorek

11:45-12:30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dorota Nosidlak

III

Środa

12:45-13:30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Agnieszka Pawełczuk

IV

Wtorek

13:40-14:25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Aleksandra Grzybacz

IV

Czwartek

14:30-15:15

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy V

Agnieszka Światłowska- Flak

V

Wtorek

14:35-15:20

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy Va

Katarzyna Szpytko

Va

Piątek

13:40-14:25

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy Vb

Katarzyna Szpytko

Vb

Wtorek

13:40-14:25

Zajęcia rozwijające zdolności

Urszula Hamerla

VI

Czwartek

14:35-15:20

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VI

Katarzyna Szpytko

VI

Poniedziałek

13.40:14:25

Zajęcia z uczniem zdolnym

Aleksandra Grzybacz

VI

Piątek

13:40-14:25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Aleksandra Grzybacz

VI

Wtorek

14:30-15:15

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Agnieszka Pawełczuk

VII

Piątek

13:40-14:25

Tańce

Żaneta Zając

IV-VIII

Czwartek

14:35-15:20

Zajęcia wyrównawcze z klasa VII

Anna Kiebzak

VII

Czwartek

14:25-15:10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Aleksandra Grzybacz

VII

Poniedziałek

13:40-14:25

Zajęcia z uczniem zdolnym

Aleksandra Grzybacz

VII

Piątek

14:30-15:15

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne

Agnieszka Światłowska- Flak

VIII

Piątek

13:40-15:10

Zajęcia dla klasy VIII, przygotowanie do sprawdzianu

Anna Kiebzak

VIII

Poniedziałek

14:25-15:10

Zajęcia wyrównawcze z klasą VIII

Anna Kiebzak

VIII

Środa

14:24-15:10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Aleksandra Grzybacz

VIII

Poniedziałek

14:30-15:15

Kółko plastyczne

Gabriela Skrobała

IV-VIII

Piątek

13:40-14:25

Szachy

Damian Zając

IV-VIII

Środa

14:35-15:25

Praca z uczniem zdolnym

Gabriela Skrobała

VI-VIII

W miarę możliwości

 

Praca z uczniem zdolnym

Anna Kiebzak

VI-VIII

W miarę możliwości