Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

CZĘŚĆ EDUKACYJNA

  • Lekcje otwarte
  • Prezentacje
  • Szkolenie i prezentacja dla rady pedagogicznej
  • Pogadanki z pedagogiem specjalnym
  • Pogadanki z psychologiem szkolnym
  • Gazetki szkolne
  • Porady i wskazówki dla rodziców udzielane przez Panią Magdalenę Żmuda ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autyzmu „Mały Książę” z Kędzierzyna Koźla