Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

KREATYWNA PLANETA-WARSZTATY


16 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w kreatywnych warsztatach związanych ze zbliżającymi się „d u ż y m i k r o k a m i” Świętami Bożego Narodzenia. Młodsze klasy wykonywały DREWNIANE ANIOŁY, natomiast starsze klasy CHOINKI Z MCHU.