Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Wycieczka do KPP w Prudniku


Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych uczniowie klas IV – VI w dwóch etapach (19.12.2016 r. oraz 3.04.2017 r.) pojechali na Komisariat Policji w Prudniku na spotkanie profilaktyczno-edukacyjne. Pogadanka poruszała tematy związane ze zjawiskiem cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedstawiciele policji uświadomili uczniom, jakie zagrożenia związane są z „cyberprzemocą”, która polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: e-mail, fora dyskusyjne, blogi, sms-y, telefony komórkowe, strony internetowe. Pogadanka policjantów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali pytania.