Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Zajęcia piłki nożnej

W naszej szkole odbywają się zajęcia piłki nożnej dla klas I – III. Opiekunem młodych piłkarzy jest Damian Zając, który trenuje z uczniami w każdy piątek (12:45-14:15). Uczniowie spotykają się nie tylko na treningach, ale także uczestniczą w zawodach sportowych: „Turniej Marka Wielgusa”, „Turniej Tymbarka”, Turniej Mini Euro” podczas których zdobywają szlify piłkarskie, uczą się gry fair play oraz integrują się z zawodnikami innych drużyn i klubów sportowych. Może w naszej szkole rosną następcy Lewandowskiego, Błaszczykowskiego i Piszczka ? Życzymy wszystkim powodzenia.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w piłce nożnej w klasach I-III realizowane są poprzez gry , zabawy i ćwiczenia ruchowe . Mają na celu rozwijanie ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej uczestników , a także:

 • wyposażenie w wiedzę dotyczącą higieny osobistej, higieny żywienia i bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu i rekreacji,
 • wdrażanie do czynnego wypoczynku,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie ,
 • pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń ,
 • wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń,
 • samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych,
 • rozwijanie inwencji twórczej uczniów ,
 • nauka, rozwijanie i kształtowanie podstaw techniki piłki nożnej,
 • nauka podstaw taktyki piłki nożnej,
 • przestrzeganie zasad „fair play”,
 • poznanie zasad i przepisów gry w piłce nożnej.