Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Warsztaty

Warsztaty Slim żelki

Warsztaty piernikowe

Czekoladobus

Flażolety

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie była organizatorem warsztatów muzycznych „Flażolet – łatwe muzykowanie”. Pomysłodawcą warsztatów była Małgorzata Ruzik – dyrektor szkoły           i jednocześnie doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej oraz Wiesława Podgórska doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Do poprowadzenia warsztatów zaproszony został Wojciech Wietrzyński – nauczyciel nauczania gry na flażolecie i prezentacji fletów podłużnych.

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 17.03.2012r. wzięło udział 18 nauczycieli szkół i przedszkoli z gminy Prudnik, Biała, Głogówek i Lubrza. 

Fachowo przygotowane i przeprowadzone warsztaty, podczas których nauczyciele obejrzeli krótkie prezentacje gry dzieci na flażoletach, poznali zasady gry na flażolecie oraz mieli możliwość uczestniczenia we wspólnym muzykowaniu grając muzykę z repertuaru dziecięcego oraz muzykę filmową.

Po zakończeniu warsztatów prowadzący wręczył każdemu nauczycielowi płytkę CD z podkładami muzycznymi znanych utworów dziecięcych, ksero zapisów nutowych wraz z prawidłowymi chwytami na flażolet.

Wszyscy nauczyciele byli bardzo zadowoleni ze spotkania  i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu zajęciach.

Warto dodać, że dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie Małgorzata Ruzik zorganizowała dwa następne warsztaty muzyczne w swojej szkole.

Pierwsze, w dniu 31.03. 2012r. „Pedagogika zabawy”, które poprowadziła Bogumiła Malinowska – pracownik WOM – u w Opolu oraz warsztaty muzyczne prowadzone przez Małgorzatę Ruzik „Formy aktywności muzycznej w edukacji wczesnoszkolnej” zorganizowane w dniu 02.04.2012r.

Opracowała: Zofia Rychlik

Pedagogika zabawy

Aktywność muzyczna