Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Sześciolatek w szkole

Dytmarów, 15 lutego 2013r.

Drodzy Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich!

Dzieci sześcioletnie obowiązkową naukę w klasie pierwszej rozpoczną dopiero 01.09. 2014 r. Dziś stoicie Państwo przed wyborem, czy powinno ono pójść do pierwszej klasy? Mamy nadzieję, że ten list choć częściowo rozwieje Państwa wątpliwości i pomoże podjąć właściwą decyzję.

Wysyłając już od 1 września 2013 r. swojego sześciolatka do szkoły dajecie mu szansę na wcześniejsze rozpoczęcie nauki, szybsze odkrycie jego talentów i uzdolnień, a także korygowanie ewentualnych deficytów.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ogromnym przeżyciem nie tyko dla dziecka, ale również dla całej rodziny. W domach prowadzicie Państwo żywe rozmowy i dyskusje na temat wyprawki dla przyszłego ucznia; w centrum zainteresowania znajduje się szkoła i zadania, jakie stawia ona swoim wychowankom. Państwa dziecko jest w tej chwili objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, co oznacza, że przygotowuje się do nauki pisania, czytania i liczenia, czyli – do podjęcia nauki w szkole. Rozpoczynając edukację od 1 września 2013 r., w pierwszej klasie szkoły podstawowej Wasza pociecha łagodnie przejdzie od zabawy do obowiązków szkolnych.

Zajęcia dla najmłodszych są tak organizowane, by sprzyjały prawidłowemu rozwojowi, a standard wyposażenia sal lekcyjnych jest zgodny z nową podstawą programową. W naszej szkole pierwszoklasiści uczą i bawią się w swoich klasach, temu celowi służy dwufunkcyjne wyposażenie sal: część dydaktyczna     i wypoczynkowa. Zapewniamy Państwa, że nasza placówka jest w pełni przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Czekają na nich kolorowe klasy, kąciki tematyczne, ciekawe pomoce dydaktyczne. Posiadamy pracownię językową i komputerową. W trzech salach lekcyjnych znajdują się tablice multimedialne. Uczniowie mogą korzystać z notebuków, audiobuków, kinekta i krótkofalówek. Szatnie szkolne z szafkami dla każdego dziecka znajdują się obok klas, co pozwala na pozostawianie w szkole podręczników, pomocy i zmiennego obuwia.

Pomoc i wsparcie gwarantuje Waszym dzieciom wykwalifikowana, doskonale przygotowana kadra pedagogiczna, która przeszła szkolenia z zakresu nowych programów kształcenia dla sześciolatków, pielęgniarka, specjaliści- pedagog szkolny i logopeda.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole został zainstalowany monitoring oraz wideotelefon dla potrzeb dzieci przebywających w świetlicy. Doskonała baza dydaktyczna i lokalowa szkoły, a także doświadczenia zdobyte w poprzednich latach pozwalają nam stwierdzić, że jesteśmy placówką, która jest gotowa na przyjęcie kolejnych sześciolatków.

Pragniemy przedstawić Państwu pokrótce naszą ofertę edukacyjną.

Dzieci uczą się czytać, pisać i liczyć, mają zajęcia muzyczne, plastyczne, przyrodnicze oraz zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, które głównie mają formę zabawy. Zajęcia komputerowe są prowadzone w salach lekcyjnych lub w pracowni komputerowo – językowej.

Realizując treści edukacji społecznej Wasze dziecko nauczy się zgodnego współdziałania w grupie z rówieśnikami i dorosłymi. Duży nacisk kładziemy na zajęcia wychowania fizycznego. Do dyspozycji mamy salę sportową i mniejszą salę rekreacyjną, jak również boisko sportowe. W ramach rządowego programu: „Radosna szkoła” nasza szkoła została wyposażona w miejsce zabaw, z którego dzieci korzystają przez cały rok.

Dla Państwa dzieci oferujemy fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapię wad wymowy prowadzoną przez szkolnego specjalistę logopedę.

Czas po zakończeniu zajęć dzieci mogą spędzać w świetlicy szkolnej. Pod opieką wychowawcy świetlicy dzieci mają możliwość odrabiania zadań domowych. Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój swoim wychowankom, proponując szeroką gamę różnorodnych zajęć, które wspierają i rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia. Prężnie działają różnorodne koła zainteresowań- przedmiotowe, sportowe, aktorskie, taneczne i muzyczne.

Uczestniczymy w wielu konkursach, projektach edukacyjnych, które podnoszą jakość pracy szkoły. Organizujemy szereg imprez, na które zapraszamy wielu gości i znane osobistości.

Stołówka szkolna codziennie serwuje bardzo smaczne śniadania i obiady.

Do dyspozycji uczniów jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna i czytelnia, a w niej centrum multimedialne, gdzie znajdują się nie tylko książki i czasopisma, ale także edukacyjne gry komputerowe, dostosowane do wieku naszych uczniów. Korzystanie z Internetu w naszej szkole jest całkowicie bezpieczne.

Zachęcamy Was, Drodzy Rodzice, do skorzystania z naszej oferty. Mamy nadzieję, że część Państwa obaw związanych z wyborem drogi edukacyjnej Waszej pociechy udało nam się rozwiać.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nspdytmarow.wodip.opole.pl, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej placówce.

 

Grono pedagogiczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwane i pożądane umiejętności dziecka, które kończy przedszkole i ma rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Większość z tych umiejętności jest systematycznie kształtowana przez nas u dzieci w wieku przedszkolnym.

Od dziecka rozpoczynającego naukę szkolną oczekujemy:

 • umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych,
 • radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach,
 • rozumienia, że trzeba dbać o swoje zdrowie,
 • umiejętności porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania odpowiedzi, a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do zabawy, zwrócenia się o pomoc,
 • zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł,
 • współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi,
 • wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów,
 • przygotowania do nauki czytania i pisania – zainteresowania książeczkami, opowiadania historyjki obrazkowej, dzielenia słów na sylaby, dobrej koordynacji ruchowej i sprawności ręki (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie),
 • przygotowania do nauki matematyki – porównywania liczebności i wielkości przedmiotów, liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach, określania położenia przedmiotów oraz lewej i prawej strony, rozumienia kolejności pór roku, dni tygodnia i miesięcy.

Przydatna w szkole będzie otwartość dziecka na nowe sytuacje i nowe doświadczenia oraz odporność w trudnych sytuacjach.

Sześciolatek jest gotowy do nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli posiada umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie sześciolatki a nawet siedmiolatki są w stanie osiągnąć wyżej wymienione umiejętności. Dotyczy to, na przykład, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi stosownie do rozpoznanych potrzeb i możliwości.

Sylwetka sześciolatka – Skrajności zachowań, gwałtowne wybuchy emocji, potrzeba bycia w centrum zainteresowań, chętnie poznający świat – tak to nasz Sześciolatek.

Pamiętaj – każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Podana charakterystyka nie musi być regułą.

 

OGÓLNY OPIS

silne napięcia; zmienność nastrojów; hałaśliwy, żywiołowy; sprawia wrażenie zdenerwowanego i zaniepokojonego; ruchliwy, kręci się, kołysze, gestykuluje; ciągle coś dotyka, skubie, obgryza; robi miny, grymasy; zdążają mu się napady wściekłości; chce wygrywać, być najlepszym; potrafi oszukiwać, ma trudność z przyznaniem się do winy; chciałby być „pępkiem świata”; ma problemy z podjęciem decyzji; ociąga się, bywa opryskliwy, krnąbrny; wrażliwi na krytykę; skory do pomocy, jeśli jest w dobrym nastroju; wrażliwy; powracają lęki (rozbudzona wyobraźnia) przed ciemnością, odgłosami, burzą, ogniem, duchami, samotnością, o najbliższych.

 

RELACJE Z RODZICAMI

skrajna niestałość i chwiejność zachowań; chce być najbardziej kochany; obwinia rodziców i rywalizuje z nimi (szczególnie z mamą); chce mieć różne przywileje i uprawnienia; bywa prowokujący, bezczelny i nieposłuszny; skłonny do długotrwałych dyskusji; wyładowuje gwałtowne emocje;

 

RELACJE W SZKOLE

ciekawy świata, chętny do nauki, doświadczania; jest egoistyczny, wpatrzony w siebie; często obraża się; potrzeba rywalizacji; problemy ze współpracą w grupie; chce być najlepszy; wchodzą często w konflikty; nieustępliwy; przeszkadza; bywa nieposłuszny; przyjaźnią się głównie z osobami tej samej płci; potrzebuje dużo ruchu.

Drodzy Rodzice,

zapraszamy do obejrzenia wspólnie z Waszymi dziećmi bajek animowanych. Pakiet zawierający 9 odcinków bajki animowanej (co tydzień będziemy zamieszczać 2 kolejne odcinki) promuje tzw. drogę edukacyjną, czyli prezentuje korzyści i umiejętności nabywane przez dziecko w przedszkolu, a następnie w pierwszej klasie. Bajki mają na celu pokazanie, że dziecko uczęszczające do przedszkola i realizujące podstawę programową jest gotowe do rozpoczęcia nauki w I klasie w wieku 6 lat. Bajki ukazują również nauczyciela wychowania przedszkolnego, jako osobę, która dba o odpowiednie przygotowanie dziecka do szkoły.

Grupą docelową przekazu zawartego w bajkach jesteście Wy, Szanowni Rodzice, którzy w większości przypadków towarzyszą dzieciom podczas oglądania różnego rodzaju programów. Forma przekazu – bajka animowana – została wybrana w taki sposób, aby była przyjazna dla młodego widza.

Bohaterami poszczególnych odcinków bajek są Ola i Olek, rezolutne przedszkolaki, którym w każdym odcinku bajki towarzyszy „wróżka przedszkolanka”, jako pozytywna alegoria nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Każdy z odcinków przedstawia inną umiejętność, jaką zgodnie z podstawą programową powinno posiadać dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej.

 

Udostępniamy kolejną bajkę animowaną:

Bajka 9 pt. „Teatrzyk cieni” – zgodnie z podstawą programową bajka pokazuje umiejętności dotyczące wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej m.in. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).;

Bajka 8 pt. „Koncert” – zgodnie z podstawą programową bajka pokazuje umiejętności dotyczące wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej m.in. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej – sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.

Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

Niezależnie od tego, gdzie sześciolatek nabywa powyższe umiejętności, zalecaną formą zajęć w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe.

W opracowaniu wykorzystano załącznik nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4. poz. 17)

Zmiany w prawie oświatowym tworzą warunki, w których nauczyciele sześciolatków mogą pracować zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci. Otwarto szkołę na przyjęcie sześciolatków z ich naturalnymi potrzebami – ciekawością, aktywnością, chęcią wspólnej zabawy z rówieśnikami. W pierwszej klasie dużo czasu przeznaczono na zabawy ruchowe i ograniczono czas siedzenia w ławkach i wypełniania ćwiczeń.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Tak, jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szansę wzbogacenia doświadczeń, nabycia odporności psychicznej i dalszego rozwoju jak i ryzyko niepowodzenia. Sukces dziecka będzie zależeć nie tylko od przygotowania dziecka ale także od przygotowania szkoły i rodziców.

Wielu dzieciom to właśnie szkoła zapewnia warunki rozwoju. W szkole poznają one środowisko bogatsze i bardziej złożone od tego, z którym miały wcześniej do czynienia. Mogą poznawać nowe miejsca i zdarzenia oraz uczyć się nowych ról społecznych. Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: samodzielność, systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom osiąganie dobrych wyników w nauce. Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi kolegami.

W bezpiecznej, dobrze zorganizowanej, oferującej wysoką jakość kształcenia szkole nasz sześciolatek:

 • staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie,
 • jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy,
 • korzysta z zasobów środowiska szkolnego,
 • rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • uczy się właściwego wykorzystywania komputera i Internetu,
 • uczestniczy w zajęciach z języka obcego,
 • w przypadku trudności korzysta z zajęć terapii pedagogicznej,
 • dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki,
 • zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie,
 • uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,
 • uczy się zasad samorządności.
 • Ma szansę poczuć dumę z tego, że jest uczniem – tak, jak starszy brat czy kolega.

Dobry start sześciolatka możliwy będzie dzięki zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków przez szkołę i nauczycieli. Do niezbędnych warunków należą m.in.:

 • troska o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka,
 • bliska współpraca z rodziną dziecka,
 • przystosowanie sali lekcyjnej do nauki i zabawy,
 • dostosowanie metod pracy do rozpoznanych możliwości i potrzeb dzieci,
 • zapewnienie warunków do rozwoju ruchowego,
 • nagradzanie wysiłku i starań dziecka,
 • zachęcanie do inicjatywy i samodzielności,
 • zapewnienie opieki w przyjaznej, dobrze zorganizowanej świetlicy
 • włączenie starszych uczniów w proces adaptacji sześciolatków do społeczności szkolnej.
 • Poprawa infrastruktury szkolnej
 • Poprawa stanu sanitarnego w placówkach
 • Rosnące kompetencje nauczycieli i lepsze wyposażenie szkół to gwarancja kompleksowego rozwoju najmłodszych uczniów.
 • Młodsze dzieci mogą korzystać z lepiej zorganizowanej opieki świetlicowej w szkołach podstawowych.
 • Więcej dzieci ma możliwość skorzystania ze zdrowego posiłku w szkole.
 • Zmniejszająca się liczba uczniów w klasie poprawia warunki nauki najmłodszych uczniów, podnosi również poziom opieki ze strony nauczyciela
 • Dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku sześciu lat świetnie wykorzystują swój potencjał – dobrze czytają i liczą. Dzieci dobrze się czują w szkole, a ich rodzice są zadowoleni z nauczycieli i sposobu organizacji pracy z nimi.
 • Szkoła zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka i dostosowanie metod pracy do tempa jego rozwoju
 • W szkole jest miejsce dla młodszych dzieci, a obniżenie wieku szkolnego będzie miało korzystny wpływ na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci nie tylko z powodu wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole, ale również zahamowania procesu likwidacji szkół spowodowanego niżem demograficznym

(Informacje przekazane 6 lutego 2013 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP)