Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Remonty

Zamówienia poniżej 14 tysięcy euro

 

Zapytanie ofertowe na zakup drukarek + ogłoszenie wyboru 

Zapytanie ofertowe na przewóz uczniów + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup tablicy interaktywnej + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na ułożenie wykładziny w salach nr 1,2,5,6,12 + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na remont sal lekcyjnych nr 1,2,10,12 + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup tuszy i tonerów + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów papierniczych + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na remont sali gimnastycznej + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na remont ogrzewania w sali gimnastycznej + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na remont oświetlenia w sali gimnastycznej + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na remont oświetlenia boiska + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na remont sali gimnstycznej w NSP Dytmarów

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na ułożenie wykładziny w sali lekcyjnej NSP Dytmarów + ogłoszenie wyboru

Zapytanie o ofertę cenową na zakup opału + ogłoszenie wyboru

Zapytanie o ofertę cenową na zakup artykułów spożywczych do stołówki w NSP Dytmarów + ogłoszenie wyboru

Zapytanie ofertowe na ułożenie wykładziny na klatce schodowej w NSP w Dytmarowie + ogłoszenie wyboru

Zapytanie o ofertę cenową na zakup środków czystości + ogłoszenie wyboru

Zapytanie o ofertę cenową na zakup tuszy i tonerów + wybór oferty

Zapytanie o ofertę cenową na zakup artykułów biurowych + ogłoszenie wyboru