Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Kółko taneczne

Przeprowadzona na początku roku szkolnego ankieta na temat „Moje zainteresowania” pozwoliła nam zaplanować zajęcia dla uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami. Najczęściej wybieraną formą zajęć pozalekcyjnych była chęć udziału w zajęciach kółka tanecznego. W związku z tym postanowiliśmy  spełnić oczekiwania naszych wychowanków.

Opiekunem kółka tanecznego jest Żaneta Zając, która prowadzi spotkania w dwóch grupach wiekowych dla klas I – III ( wtorek lek. 6 ) i dla klas IV – VIII ( czwartek lek. 8 ). Głównym celem zajęć jest wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny młodzieży poprzez działalność muzyczno-ruchową oraz  ukazanie sposobu na aktywne i twórcze wykorzystanie czasu wolnego – wdrażanie do zachowań pro zdrowotnych.

Mamy nadzieję, że prowadzone zajęcia spełnią oczekiwania uczestników, a przygotowywane układy taneczne zachwycą rodziców.