Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Kółko szachowe

Kółko szachowe odbywa się raz w tygodniu w środę na szóstej godzinie lekcyjnej. 

Podczas zajęć uczniowie poznają podstawy gry oraz taktykę szachową. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych, wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą myśleć logicznie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika.

Zajęcia prowadzi p. Damian Zając.