Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Kółko plastyczne

Kółko plastyczne to zajęcia pozalekcyjne z zakresu rozwijania zdolności artystycznych. Prowadzący: p. Gabriela Skrobała.

Głównym założeniem zajęć jest stwarzanie optymalnych warunków dla ujawnienia i rozwijania zdolności kierunkowych oraz stworzenie klimatu dla oryginalnej twórczości w ramach działalności artystycznej. Uczestnikami zajęć są uczniowie klas IV-VIII, którzy przede wszystkim przejawiają zainteresowanie twórczością oraz wykazują szeroko rozumianą sprawność manualną, która to sprawność pozwala im wykonywać prace z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki czy prac z zakresu rękodzieła artystycznego.

W naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez projektantkę i malarkę dr Darię Rzepielę oraz dr Tomasza Wełnę, wieloletniego wykładowcę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i założyciela Szkoły Rysunku i Malarstwa OKO w Krakowie.

Podczas ostatnich warsztatów zatytułowanych „Od Chopina do kosmosu” mali artyści z klas I – III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie,  stworzyli nietypowe dzieło. Był to tryptyk składający się z trzech obrazów malowanych na płótnie. Prace były inspirowane muzyką Chopina w nietypowych etnicznych aranżacjach.

Zapraszamy do obejrzenia ciekawego filmu z przebiegu warsztatów  poniżej.