Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

BHP w czasie koronawirusa

KOMUNIKAT DYREKTORA

Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów

Załącznik 1 – Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Załącznik 2 – Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

Załącznik 3 – Procedura wyjścia grupy uczniów do ogrodu i na boisko szkolne

Załącznik 4 – Procedura pobytu grupy w ogrodzie i na boisku szkolnym

Załącznik 5 – Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

Załącznik 6 – Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem

Załącznik 7 – Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem u pracownika

Załącznik 8 – Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie

Załącznik 9 – Procedura i harmonogram wydawania posiłków

Załącznik 10 – Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych i sprzętów w salach dydaktycznych.

Załącznik 11 – Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Załącznik 12 – Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych

Załącznik 13 – Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych

Załącznik 14 – Procedura przestrzegania zasad ochrony w bibliotece szkolnej.

Załącznik 15 – Procedura postępowania na lekcji wychowania fizycznego