Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

SZKOLENIE Z I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ


6 listopada 2018 r. odbyło się SZKOLENIE Z I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ dla pracowników naszej szkoły zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Szkolenie przeprowadził ratownik medyczny- Pan Michał Sajkowski, który na co dzień pracuje w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.W sposób niezwykle zobrazowany zostały przypomniane oraz utrwalone podstawowe i niezbędne wiadomości, a także umiejętności z udzielania pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.