Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

„CZTERY ŻYWIOŁY”-PRZEDSTAWIENIE


Dnia 11 października 2018 r. uczniowie klasy III w ramach bloku tematycznego o czterech żywiołach zaprosili swoich młodszych kolegów i koleżanki na przedstawienie w ich wykonaniu.Mali aktorzy wykazali się niezwykłą kreatywnością prezentując się w spektaklu pod tytułem „CZTERY ŻYWIOŁY”.