Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY


W dniu 21 września 2018r. klasa V wraz z wychowawcą i koordynatorem projektu udała się na wycieczkę do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Wyjazd był zorganizowany w ramach realizacji projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”, którego głównymi celami są: poznanie bogactwa fauny i flory na terenie Opolszczyzny, uczestnictwo w zajęciach z zakresu różnorodności biologicznej prowadzonych przez doświadczonych prelegentów, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych opolskich parków krajobrazowych. Po ciekawym wykładzie w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w Ładzy, udaliśmy się na długi letni spacer po rezerwacie przyrody, gdzie poznawaliśmy przyrodniczą różnorodność parku. Po pysznym obiedzie w restauracji, wróciliśmy do szkoły.