Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE.


10 września 2018 r. młodsi uczniowie naszej szkoły w ramach swoich zajęć poznawali zasady bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Uczyli się również wybranych znaków drogowych w najbliższej okolicy szkoły.