Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Dzień z doświadczeniami


Dnia 13 grudnia klasa VII brała udział w pozalekcyjnych zajęciach zintegrowanych z biologii i chemii. Uczniowie sami przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty z biologii i chemii pod opieką nauczycieli przedmiotów: Anny i Mariusza Grzegockich. W trakcie zajęć uczniowie nabyli umiejętności mikroskopowania, samodzielnego wykonywania preparatów mikroskopowych, badania pojemności płuc oraz obwodu klatki piersiowej. Ponad to z chemii przeprowadzili doświadczenia otrzymywania i wykrywania tlenu, spalania siarki, magnetu w tlenie, otrzymywania i wykrywania dwutlenku węgla, rozdzielania mieszanin oraz spalania magnezu w dwutlenku węgla. Dodatkowo nabyli umiejętności odróżniania przewodników od izolatorów. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczniów, wykazywali oni dużą aktywność i ciekawość poznawczą.

Zapraszamy do obejrzenia więcej zdjęć z tego wydarzenia w galerii facebook.