Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Warsztaty wielkanocne


W dniu 7 kwietnia w klasie I odbyły się warsztaty pod nazwą ” Zwyczaje i tradycje wielkanocne – robimy Palmy Wielkanocne „.

Na specjalne zaproszenie przyjechała Pani Krystyna Bolibrzuch – Zadrożna, która zaprezentowała sztukę wykonania Palm Wielkanocnych.

Każdy z uczniów miał możliwość samodzielnego zrobienia swojej palmy pod czujnym okiem Pani Krystyny.

Uczniowie klasy I serdecznie dziękują za zaangażowanie i poświęcenie.