Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 18. 00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie.

Proponowany porządek zebrania:

  • Powitanie zebranych i przedstawienie porządku obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  • Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2016 r.
  • Odczytanie Uchwały nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego.
  • Podjęcie Uchwały nr 1/2017 Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszenia.
  • Sprawy różne.

                                                                                                                                                                                              Zarząd