Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Gala


Tradycji stało się zadość!! Uroczystą galą podsumowaliśmy pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali stypendia dyrektora szkoły wręczone przez p. dyrektor Małgorzatę Ruzik i p. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej w Dytmarowie Annę Kiebzak. Potem nastąpiła część artystyczna, tak oczekiwana przez licznie zebraną publiczność w Sali GOKSiR w Lubrzy. Galę rozpoczęliśmy piosenką ,,Do słońca leć!” w wykonaniu zespołu ,,Półnutki 2” prowadzonego przez Grzegorza Flak. Po zespole na scenie pojawiły się uczennice klas I – VI uczestniczące  w zajęciach tanecznych, które prowadzi Żaneta Zając. Dziewczyny wykonały układy taneczne do znanych popowych hitów. Wielu wrażeń dostarczył również taniec z wachlarzami, rodem z kraju azjatyckiego.

Punktem kulminacyjnym gali była kolejna premiera grupy teatralnej kierowanej przez Piotra Charczuka. Tym razem była to nowatorska wersja znanej wszystkim baśni ,,Królowa Śniegu”. Nowatorstwo polegało na tym, że część ruchowa przewyższała część słowną. W zamierzeniu reżysera cały spektakl miał się odbyć bez słów. I to się udało, takie posunięcie było dużym zaskoczeniem, ale i sukcesem. Świadczyły o tym duże brawa. Także muzyka została skomponowała specjalnie na tę okazję przez Adama Kozubka.

Naszą galę swoją obecnością uświetnili: członek Zarządu Województwa Opolskiego Grzegorz Sawicki, wicestarosta powiatu prudnickiego Krzysztof Barwieniec, wójt gminy Lubrza Mariusz Kozaczek, sekretarz gminy Lubrza Wioletta Astramowicz – Ceglarz, skarbnik gminy Lubrza Joanna Chrobak, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Szwadowska, przedstawiciele Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji: Renata Najwer, Beata Bułka, Agnieszka Skrzydelska, dyrektor I LO w Prudniku Jadwiga Harasymowicz, dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubrzy Maria Kołodziejczyk, sołtysi wsi Dytmarów i Skzypiec Jolanta Dumańska i Marek Mikołajczyk, dyrektor GOK w Lubrzy Marian Gul, redaktor naczelny ,,Tygodnika Prudnickiego” oraz przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Borysiuk.