Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Dzielimy się !!!


Jednym z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017 jest kształtowanie postaw, w tym wychowanie do wartości: promowanie idei wolontariatu. Uczniowie naszej szkoły realizują to zadanie, organizując i przeprowadzając różne akcje charytatywne. W I półroczu Samorząd Uczniowski rozprowadził cegiełki fundacji ,,Pomóż i Ty”, zbierał dary dla Nadwórnej – Ukraina oraz nakrętki i grosze dla Towarzystwa ,,Tacy sami” w Głubczycach, a uczniowie wykonali także kartki świąteczne dla podopiecznych hospicjum w Opolu. Mamy nadzieję, że to nie koniec działalności charytatywnej naszych uczniów i nadal będziemy wspierać potrzebujących.